Nota prawna

Właściciele firmy ProfComputer informują, iż rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym profcomputer.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione tutaj warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do zawartych treści. Jeśli z jakiegoś powodu nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z niniejszego serwisu.

profcomputer.pl ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji treści niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy serwisu internetowego obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego profcomputer.pl po wprowadzeniu zmian w treści noty oznacza automatycznie jej akceptację.

Materiały zawarte w niniejszym serwisie objęte są ochroną praw autorskich, które to przysługują niepodzielnie firmie ProfComputer z wyjątkiem tych, które są odrębnie oznaczone. Jakiekolwiek powielanie, czyli drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystanie mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla własnego użytku.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym ProfComputer nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów czy usług z wyjątkiem tych, które są odrębnie oznaczone., a zamieszczone informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia w dowolnym czasie.

Przesyłając do ProfComputer materiały (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez skrypty zamieszczone na stronach internetowych serwisu profcomputer.pl potwierdzają Państwo, że materiał nie będzie zawierał jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem oraz nie będzie zainfekowany wirusem.

ProfComputer informuje, że serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez ProfComputer. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

 [RSS]  [CSS]  [XHTML]